Zakázky - rok 2011

Kuchyňské studio Gorenje Olomouc, Jihlava, Ostrava, Praha čestlice, Hradec Králové, Praha ul. Pobočná, Zlín, Plzeň
hotel Aurum Černý Důl
ČS Ltm - Interspar Litoměřice
Sportovní areál Horní Počáply