Zakázky - rok 2005

Timo Praha – Butovice
bytový dům - 33 bytových jednotek Platanová Litoměřice
3x rodinný dům Vestec
rodinný dům Most
sběrné místo zvěřiny Klíny
Česká spořitelna Litoměřice
rodinný dům Kounovice